Treningsavgift

På årsmøtet i april 2018 ble det vedtatt følgende treningsavgifter for høsten 2018/våren 2019:

  • Trening 2 ganger per uke kr 1550,-
  • Trening 3 ganger per uke kr 2100,-
  • Trening 4 ganger per uke kr 2600,-
  • Trening 5 ganger per uke kr 3000,-
  • Trening 6 ganger per uke kr 3300,-

Treningsavgiften inkluderer både istrening og barmark.

Forfallsdato:

Treningsavgiften forfaller til betaling i september 2018 og januar 2019. Hvis noen trenger å dele opp betalingen, så ta kontakt med styret v/kasserer. Fra og med 2019 må alle aktive løpere i tillegg betale medlemskontingent.

Skøyteskole:

  • Skøyteskole for barn kr 1200,- for 12 ganger
  • Skøyteskole for voksne kr 1250,- for 10 ganger

Kontonummer:
7262.05.14390

Kontingenten kommer i tillegg

Fra og med januar 2017 kommer kr 100,- i kontingent per kalenderår i tillegg til treningsavgiften / påmeldingsavgift for skøyteskolen. Les mer om nye betalingsrutiner