Registrering aktive løpere

  • Alle aktive løpere registrerer seg her ved oppstart av ny sesong (i januar og august/september).
  • Legg inn antall ganger per uke du skal trene på is. Du velger 2, 3, 4, 5 eller 6 ganger per uke og betaler kontingenten som gjelder for dette. Se treningsavgiftene våre
  • Morgentrening onsdag er bare for konkurranseløpere som trener minimum 3 ganger per uke.
  • Informasjon om betaling kommer på e-post når du har sendt inn registreringen. Betalingsfrist for treningsavgiften høsten 2018 er 30. september.
  • Du kan ikke betale for enkeltganger. Hvis du i løpet av sesongen ønsker å øke antall ganger per uke (etter avtale med trener), betaler du kontingenten som gjelder for økt antall ganger minus det du allerede har betalt.
  • Du får ikke redusert treningsavgift ved fravær, ferie o.l.
  • Hvis du er forhindret fra å trene store deler av sesongen på grunn av sykdom, kan du søke styret om å få redusert treningsavgiften. Legeerklæring må framlegges.
Legg inn dine opplysninger og hvor mange ganger per uke du skal trene høsten 2018.
* må fylles ut

Drevet med Fast Secure Contact Form