Registrering aktive løpere

  • Alle aktive løpere registrerer seg her.
  • Treningsavgift og lisens betales i Min Idrett. Informasjon om dette kommer.
  • Du kan ikke betale for enkeltganger. Hvis du i løpet av sesongen ønsker å øke antall ganger per uke (etter avtale med trener), betaler du kontingenten som gjelder for økt antall ganger minus det du allerede har betalt.
  • Du får ikke redusert treningsavgift ved fravær, ferie o.l.
  • Hvis du er forhindret fra å trene store deler av sesongen på grunn av sykdom, kan du søke styret om å få redusert treningsavgiften. Legeerklæring må framlegges.
Vennligst legg inn dine opplysninger
* må fylles ut

Drevet med Fast Secure Contact Form