Skøyteskolen for voksne på TV

På oppstartdagen for skøyteskolen for voksne, kom NRK Hedmark og Oppland og filmet i Kristins hall.

Fredag 16. januar 2015 kom journalist Alexander Nordby fra NRK og lagde et innslag om skøyteskolen for voksne.

Se innslaget på NRK Hedmark og Oppland sin nettside
Scroll litt nedover siden og se etter innslaget «Skøytekurs for voksne».

Skøytekurs for voksne NRK Hedmark og Oppland