Velkommen til klubben

Vi ønsker alle våre løpere velkommen til Lillehammer kunstløpklubb! Her finner du litt informasjon om hva som tilbys og kreves av deg og foresatte som medlem i klubben vår.

Skøyteskolen

Skøyteskolen skal gi deg grunnleggende skøyteferdigheter innen kunstløp. Du får medalje etter fullført kurs.

Foresatte til de som går på skøyteskolen blir ikke innkalt til å stille på dugnader for klubben.

Når du har lært nok til å gå videre til neste nivå, tar treneren kontakt og spør om du vil bli aspirant og trene to ganger i uka.

Aspiranter

Når du går over fra skøyteskolen til fast trening to ganger i uken, er du aspirant. Her blir det teknisk trening, balanse- og koordinasjonstrening som bygger videre på det du har lært på skøyteskolen. I tillegg blir det barmarkstrening en gang i uka.

Før du kan delta i stevner, må du ha bestått test 1, 2 og 3.

Foreldre/foresatte til aspiranter må stille på dugnader.

Konkurranseløpere

De som har bestått test 1, 2 og 3 kan være med i konkurranser og stevner. Da har de fått sitt eget løp/program.

Les mer om å legge løp og delta i konlurranse

Foreldre/foresatte til konkurranseløpere må stille på dugnader.