Treningsavgift

På årsmøtet i april 2017 ble det vedtatt følgende treningsavgifter for høsten 2017/våren 2018:

  • Trening 2 ganger per uke kr 1650,-
  • Trening 3 ganger per uke kr 2200,-
  • Trening 4 ganger per uke kr 2700,-
  • Trening 5 ganger per uke kr 3100,-
  • Trening 6 ganger per uke kr 3400,-
  • Treningsavgiften inkluderer både istrening og barmark

Forfallsdato:

Treningsavgiften forfaller til betaling i september 2017 og januar 2018. Hvis noen trenger å dele opp betalingen, så ta kontakt med styret v/kasserer.

Skøyteskole:

  • Skøyteskole for barn kr 1200,- for 11 ganger
  • Skøyteskole for voksne kr 1500,- for 11 ganger

Kontonummer:
7262.05.14390

Kontingenten kommer i tillegg

Fra og med januar 2017 kommer kr 100,- i kontingent per kalenderår i tillegg til treningsavgiften / påmeldingsavgift for skøyteskolen. Les mer om nye betalingsrutiner