Legge løp og delta i konkurranse

De som har bestått test 1, 2 og 3 kan være med i konkurranser og stevner. Da har de fått sitt eget løp/program som de har øvd på en stund i forveien

Legge løp

Et løp blir lagt opp sammen med treneren. Trenere koreograferer løpet og lærer det bort til løperen i løpet av 1-3 istimer. Foresatte må betale for disse istimene i tillegg til vanlig treningsavgift.

Musikk

I de fleste konkurranseklassene skal det være instrumental musikk med maksimal varighet to og et halvt minutt. Tempo og type musikk må passe til løperen.

Klubbens trenere kan hjelpe løperne med å finne musikk, og å tilpasse sangen til å passe innenfor maksimaltiden i konkurranseklassen (for de fleste 2:30 min). Treneren og løperen/foresatte må ha musikken som en lydfil, slik at den kan lastes inn på Min idrett før konkurranser. Det kan koste ekstra å få hjelp til å finne og tilpasse musikk.

Aktuelle konkurranser

Treneren informerer om hvilke stevner det er aktuelt for løperen å delta på.

Konkurranseklasser

 • Oppvisningsklasse:
  Løpere som har tatt test 3 som aspirant har mulighet til å kunne gå oppvisning til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler NSF at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell (4 omdreininger). Løperen får ingen poeng for sine elementer, men blir vurdert på en fargeskala fra blå=godkjent, rød=noe bra, hvit=bra, gul= og til grønn=svært bra. Programmet er et friløp på maksimalt 2:30 min.
 • Cubs under 12 år: / Cubs over 12 år
  Cubs er den første konkurranseklassen som får poeng og bedømmelse av dommere i en konkurranse. Løpere som har tatt test 3 som aspirant har mulighet til å kunne gå i Cubs fra og med det året de fyller 11 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler NSF at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell (4 omdreininger). Programmet er et friløp på maksimalt 2:30 min.
 • Springs:
  For å kunne gå over i klassen Springs må løperen vise i sitt program minimum enkel axel, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøyepiruett eller hoppepiruett i tillegg til de samme kravene som i Cubs-klassen. Programmet er et friløp på 2:30 min +/- 10 sekunder.
 • Debs:
  Denne klassen er den laveste konkurranseklassen hvor løperen debuterer som kunstløper slik sporten praktiseres for voksne, med både kortprogram og friprogram. Konkurransen går over to dager, hvor kortprogrammet gås den første dagen og friprogrammet dagen etter. For å kunne stille i klassen må løperen i tillegg til minimum enkel axel, vise et dobbelt hopp og et dobbelt hopp i kombinasjon med annet hopp. Løperen må også vise en hoppepiruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn i Springs, og vanskelighetsgraden på trinn og vendinger forventes også høyere. Klassen er representert i Landsmesterkapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maksimalt 2:30 min. Friløpet skal være på 3:00 min +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 min +/- 10 sekunder for gutter.
 • Basic:
  For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ha deltatt minst en sesong i Cubs og en sesong i Springs. Klassen har ingen øvre aldersgrense. Kravet for å delta er minimum enkel Axel, samt en hoppepiruett eller piruett med hoppeinngang i tillegg til at det er noe høyere krav til kombinasjonspiruett med fotbytte. Gutter og jenter kan stille i samme klasse. Programmet er et friløp på 3:00 min +/- 10 sekunder.
 • Novice:
  Denne klassen er for viderekomne i kunstløp og kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til klassen Debs. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maksimalt 2:30 min. Friløpet skal være på 3:00 min +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 min +/- 10 sekunder for gutter.
 • Junior:
  For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen være under 19 år og vise minimum dobbel axel og et kombinasjonshopp med minimum dobbel + dobbel variasjon. I tillegg må løperen vise piruettkombinasjon med alle tre basic-posisjonene (kork-, parallell-, ståpiruett) og maksimalt ett fotbytte. Løperen blir dømt med faktorverdier lik som hos senior. Det kåres Norgesmester for gutter og jenter hver for seg i klassen hvert år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maksimalt 2:50 min. Friløpet skal være på 3:30 min +/- 10 sekunder for jenter og 4:00 min +/- 10 sekunder for gutter.
 • Senior:
  Denne klassen er voksenklassen i kunstløp. Løperen stiller i denne klassen det året man fyller 19 år (før 1. juli). Kravene er som i internasjonale klasser og løperen må minimum vise dobbel axel og minimum et solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Kravene til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn i junior og det kreves flere elementer i både kortprogrammet og friløpet. Det kåres Norgesmester for både gutter og jenter, og mesteren får ofte representere Norge i en internasjonalt konkurranse. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 min. Friløpet skal være på 4:00 min +/- 10 sekunder for jenter og 4:30 min +/- 10 sekunder for gutter.

Det er ulike konkurranseklasser i de ulike stevnene.

Trekningen av starttidspunkt for konkurransen foregår to dager i forveien. Det betyr at man får vite nøyaktig starttidspunkt kort tid i forveien.

På noen stevner må arrangøren se an antall påmeldinger i hver konkurranseklasse før de foretar inndeling per dag. Da får man vite hvilken dag de ulike klassene er satt opp etter at påmeldingsfristen har gått ut

Noen stevner er langt unna og krever overnatting. Noen ganger kan treneren vår ta med seg noen av løperne uten at foresatte trenger å være med..

På konkurranse

På konkurranser skal løperen stille i hallen i god tid i forveien. Håret skal være satt opp slik at det holder seg på plass, løperen skal ha konkurranseantrekk på, og ha med joggesko og varmere klær til oppvarming og ventetid.

På konkurranser skal løperen følge trenerens instrukser, og kan ikke forvente å være sammen med foresatte/familie før etter at løpet er gjennomført.

Under selve konkurransen er løperen alene på isen og har all oppmerksomhet rettet mot seg. Publikum klapper hver gang løperen gjør et vanskelig element (hopp, piruett osv.). Etter gjennomført løp kan løperen høste applaus og samle sammen rosene og ev. bamsene som publikum har kastet ut på isen.

Klubben heier på og støtter alle egne løpere, og det er vanlig å gi en rose til de andre løperne i samme konkurranseklasse.

Etter konkurransen er det premieutdeling og gruppebilder.