Dugnader

Som foresatt til løpere i Lillehammer kunstløpklubb må du stille på dugnader. Vi forventer at det stiller en foresatt per løper på minimum annet hvert arrangement 1 dag.

Spesielt i 2017 – Vi skal arrangere Innlandsmesterskapet

25. mars 2017 er det vår tur til å arrangere Innlandsmesterskapet – et stevne for klubbene i Innlandet: Kongsvinger, Hamar, Gjøvik, Lillehammer.

Her må alle foresatte stille mannsterke opp! Vi trenger folk i mange ulike funksjoner, og vi kommer til å innkalle til egne møter for å planlegge arrangementet.

For å skaffe oss den kompetansen vi trenger, skal vi være skyggearrangører under stevnet på Gjøvik 25. februar. De fleste vil uansett være her fordi løperne våre skal være med i konkurransen.

Faste dugnader

Vi ønsker å ha faste dugnader gjennom året. Det gir forutsigbarhet økonomisk og gjør det lettere å planlegge for foresatte.

Birken og andre større arrangement

Vi stiller på dugnad under birkebeinerarrangementene + noen andre større arrangementer i Håkons hall som vil variere fra år til år. Primært vil det dreie seg om servering/kiosksalg for Paa Bordet i Håkons hall.
I 2017 er de aktuelle datoene:

  • Ski-Birken-helgene 11.-12. mars 2017 (Inga-låmi ,Ungdomsbirken, HalvBirken) og 18.-19. mars 2017 (Birkebeinerrennet)
  • Birkebeinerløpet lørdag 10. juni 2017
  • Birkebeinerrittet helgen 26.-27. august 2017

Kakebaking

Foresatte må bidra med kakebaking til jule- og våravslutning o.l.

November-dugnad

Vi har også en dugnad i november. Her vurderer vi type dugnad fra år til år. I 2015 solgte vi bokser med kaker/knekkebrød/karameller. I 2016 solgte vi lodd. Denne dugnaden er det meningen at løperne selv skal gjennomføre.

Sommeris er hoveddugnaden

Hoveddugnaden vår er Sommeris som foregår i uke 31 og 32. I 2017 ser vi for oss at behovet blir tilsvarende som i 2016 med 3 timers lunsjvakter og 1 times frukt-/saftvakt om morgenen. Vi tar forbehold om at behovet kan bli større hvis vi får mange tilreisende løpere som vil delta.

I tillegg til dugnadsvaktene er vi avhengig av at en del familier stiller som vertsfamilier for de tilreisende løperne og eventuelt for trenerne som trenger overnatting.