Dugnader

Som foresatt til løpere i Lillehammer kunstløpklubb må du stille på dugnader. Vi forventer at det stiller en foresatt per løper på minimum annet hvert arrangement 1 dag.

Faste dugnader

Vi ønsker å ha faste dugnader gjennom året. Det gir forutsigbarhet økonomisk og gjør det lettere å planlegge for foresatte.

Kakebaking

Foresatte må bidra med kakebaking til jule- og våravslutning o.l.

Sommeris er hoveddugnaden

Hoveddugnaden vår er Sommeris som foregår i uke 31 og 32.

I tillegg til dugnadsvaktene er vi avhengig av at en del familier stiller som vertsfamilier for de tilreisende løperne og eventuelt for trenerne som trenger overnatting.