Nye betalingsrutiner

Fra 2017 må vi gå over fra manuelle systemer til å bruke MinIdrett og Klubbadmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag. Dette medfører noen endringer.

Kontingent kr 100 per år

Vi har tidligere ikke skilt ut kontingenten fra treningsavgiften, men det må vi fra nå av. Kontingenten er på kr 100,- per kalenderår, og vil komme i tillegg til treningsavgiften. Alle vil få en melding via Min idrett om at de må logge seg inn for å betale.

Lag bruker i Min idrett

Dersom du ikke har en bruker i Min idrett, kan du gjøre dette på forhånd for at opplysningene skal bli korrekte.

Hvis ikke, vil vi lage en bruker for deg med de opplysninger vi har fått gjennom påmeldingen. For å få logget deg på når du får betalingsinformasjon, må du bruke «Glemt brukernavn/passord»-lenken for å få nytt passord når det er vi som har opprettet brukeren.

Husk at det er løperen (barnet) du må opprette en bruker på.

De som har deltatt på kunstløpsstevner det siste året, har allerede en bruker i Min idrett.

Gå til https://minidrett.nif.no/

Adskilte fakturaer

Overgangen til Min idrett medfører at dere heretter vil få adskilte fakturaer; – en faktura for kontingenten per kalenderår (i januar eller om høsten hvis løperen starter da) og – en faktura for treningsavgiften per sesong (vår og høst)

Oppsummert

  • Kontingenten er kr 100,- for 2017. Den skal nå betales i tillegg til treningsavgiften. Dette gjelder både aktive løpere, deltakere på skøyteskolen for barn og skøyteskolen for voksne.
  • Alle må lage en bruker for barnet (eller seg selv for voksengruppa) på Min idrett.
  • Alle får en melding når kontingenten ligger klar til betaling i Min idrett. Dette vil skje i løpet av februar.