Medlemskontingenten for 2019 er:

  • Aktive født 2000 og eldre 450 kr
  • Aktive født 2001 og yngre 350 kr
  • Ordinært medlem 200 kr
  • Familiekontingent 500 kr
    • Foreldre og barn t.o.m 18 år
    • 100 kr tilleggskontingent per familiemedlem utover 5 personer

LKK betaler deltageravgift for sine aktive medlemmer på Innlandsmesterskapet, Landsmesterskap og Norgesmesterskap.

LKK benytter KlubbAdmin som medlemsregister. Mot slutten av 2018 vil vi komme med informasjon om hvordan medlemskap for 2019 skal registreres.