Medlemskap

Medlemskontingent

Medlemskontingenten betales i tillegg til treningsavgiften. Medlemskontingenten betales én gang i året og gjelder per kalenderår (fra 01.01. til 31.12.)

 • Aktiv 20 år og yngre:
  450 kroner
 • Aktiv 21 år og eldre:
  450 kroner
 • Ordinært medlem (foreldre og støttemedlemmer):
  200 kroner
 • Familiemedlemskap:
  500 kroner
  Det vil lønne seg å betale for flere i familien samtidig, for hvis man overstiger medlemskontingent på 500 kroner, går det automatisk over til familiemedlemskap. Forutsetningen er at det må være den samme personen som betaler for alle i familien.

Betal medlemskontingent her

Hvorfor skal du betale medlemskontingent?

Løpere må ha betalt medlemskontingent for å kunne representere klubben i konkurranser, og for at idrettens forsikringer skal gjelde.

Foreldre og andre må være medlemmer i klubben for å ha stemmerett på årsmøtet.

Les mer om medlemsvilkår på idrettssforbundet.no