Årsmøte og pizzakveld 5. april 2017

Årsmøtet avholdes i Kristins hall onsdag 5. april kl. 18-19. Deretter er det pizzakveld for alle aktive løpere med foreldre.

Protokoll for årsmøtet:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap 2016, revisors beretning, budsjett 2017
  5. Fastsetting av kontingent og treningsavgift for sesongen 2017/2018
  6. Innkomne saker
  7. Valg av nye styremedlemmer og revisor

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende to uker innen møtet. Alle som har betalt medlemskontingent er stemmeberettigede.

Løperne kan leke i hallen mens de voksne har årsmøte.

Pizzakveld for aktive løpere med foreldre/søsken rett etter årsmøtet

Rett etter årsmøtet har vi en pizzakveld for alle de aktive løperne med familie (foreldre og ev. søsken). Sesongen på is er i avslutningsfasen.  Da er det hyggelig å samles og viktig å være informert om hva som skjer framover.

Info om sommeris – Vi skal arrangere sommeris i uke 31 og 32, og det krever mye dugnadsinnsats. Vi informerer om status, organisering og dugnadsvakter.

Barmark og trening – Toril informerer om barmarkstrening og planer for treningen videre.

Mat og drikke – Det blir servering av pizza, saft og kaker ca. kl. 19.15.

Påmelding til pizzakveld

Pris kr 80,- per person betales til Lillehammer kunstløpklubbs kontonummer 7262.05.14390 eller på Vippsnummer 78416 senest 1. april. Send også en e-post innen 1. april til post@lillehammerkunstlop.no og skriv hvor mange fra dere som kommer.

Velkommen!